PZU Poliklinika “EHO” je privatni medicinski centar u Kiseljaku  koji je počeo sa radom 2004 godine. Nalazimo  se u Kiseljaku, 150m od glavne prometnice u ulici pokraj Čaršijske džamije.

Poliklinika posjeduje najmoderniju medicinsku opremu a poslovanje obavlja na četiri sprata ( suteren, prizemlje, prvi i drugi sprat ), sa dvadeset parking mjesta.

Vlasnik i direktor Poliklinike «EHO» je primarius dr.sci.med. Sead Hodžić.

U Poliklinici možete obaviti: internističke usluge, kardiološko – reumatološke usluge, usluge ultrazvučne dijagnostike, neuropsihijatriske usluge, ginekološke usluge, laboratorijsku dijagnostiku, usluge ljekara opšte prakse te opšte medicinske usluge.