GINEKOLOŠKI PREGLED 20
KONTROLNI PREGLED 10
VAGINALNI ULTRAZVUK 40
ULTRAZVUK TRUDNICE 40
4D ULTRAZVUK 70
PAPA TEST 50
APLIKACIJA SPIRALE 80
EKSTRAKCIJA SPIRALE 50
ODSTRANJIVANJE POLIPA 100
ABRAZIJA UTERUSA 150
LIJEČENJE GRLIĆA 20
PREKID TRUDNOĆE – sa lokalnom anestezijom 250
PREKID TRUDNOĆE – bez anestezije 150
BIOPSIJA 150
LAVAŽA 20
SIS.GIN.PREGLED 100
PREGLED INTERNISTE 20
KONSULTACIJA 10
OČITAVANJE EKG 10
MANIPULACIJA 30
HOLTER EKG 60
HOLTER TLAKA 60
ERGOMETRIJA 60
ULTRAZVUK SRCA 60
PREGLED REUMATOLOGA 50
PREGLED KARDIOLOGA 50
KONTROLA REUMATOLOGA 30
KONTROLA KARDIOLOGA 30
ARTERIOGRAFIJA 20
KUĆNA POSJETA 50
PRVI PREGLED 15
KONTROLNI PREGLED 10
KONSULTACIJA 10
MJERENJE TLAKA 5
KUĆNA POSJETA 30
DAVANJE INJEKCIJE 5
DAVANJE INFUZIJE 10
PREVIJANJE 5
ISPIRANJE UHA 10
SNIMANJE EKG 10
KLIZMA 10
IMOBILIZACIJA 10
VAĐENJE KONACA 10
KATETERIZACIJA 15
KUĆNO DAVANJE INJEKCIJE 5
KUĆNO DAVANJE INFUZIJE 10
MANUELNA MASAŽA 10
NEUROLOŠKI PREGLED 50
PSIHIJATRIJSKI PREGLED 50
ANALITIČKA PSIHOTERAPIJA 40
SUPORTIVNA PSIHOTERAPIJA 30
BRAČNA PSIHOTERAPIJA 50
OBITELJSKA PSIHOTERAPIJA 50
OBRADA ZA I.K. 50
TRANSKRAJNIJALNI DOPLER -TCD (snimak krvnih sudova glave) 50
KOMPLETAN ULTRAZVUK ( bubrezi, nadbubreg, mokračni kanali, m. mjehur, prostata, jetra, pankreas, želudac) 40 KM
ULTRAZVUK DOJKI 40 KM
ULTRAZVUK  MOŠNJI (TESTISA) i reg. limfnih žlijezda 40 KM
KOLOR DOPLER VASKULARNIH PETELJKI TESTISA 40 KM
KOLOR DOPLER JEDNOG EKSTREMITETA 40 KM
KOLOR DOPLER OBA EKSTREMITETA 60 KM
KOLOR DOPLER MAGISTRALNIH KRVNIH S. VRATA 40 KM
ULTRAZVUK VRATA I GRANIČNIH REGIJA 40 KM
KOLOR DOPLER GORNJIH EKSTREMITETA 40 KM
KOLOR DOPLER PORTNOG  SLIVA 40 KM
KOLOR DOPLER ABD. AORTE SA ILIJAČNIM GRANAMA 40 KM
KOLOR DOPLER ABDOMINALNE AORTE SA CDS BUBREGA 40 KM
ULTRAZVUK AHILOVE TETIVE 40 KM
ULTRAZVUK MEKIH TKIVA – FIBROMUSKULARNIH STRUKTURA 40 KM
ULTRAZVUK ZGLOBNIH PROSTORA I  PERIARTIKULARNIH STRUKTURA 40 KM
KONSULTATIVNA ANALIZA CT – vrata i gornje aparature toraksa komparativni nalaz sa ehografskim aparature toraksa komparativni nalaz sa ehografskim 50 KM
KONSULTATIVNA ANALIZA CT – grudnog koša komparativni nalaz sa ehografskim 50 KM
KONSULTATIVNA ANALIZA CT – abdomena i m. zdjelice komparativni nalaz sa ehografskim 50 KM
DRUGA RADIOLOŠKA TUMAČENJA : oblast adultne i dječije radiologije sa UZ pregledima uključujući i UZ nalazom (neuro) pedijatra endokranijuma novorodjenčeta sa predhodnim kliničkim nalazom (neuro) pedijatra 40 KM
ULTRAZVUK perifernih limfnih žlijezda 40 KM
ULTRAZVUK dojki i regionalnih limfnih žlijezda 40 KM
ULTRAZVUK štitne žlijezde 40 KM
ULTRAZVUK pljuvačnih žlijezda i poda usne duplje 40 KM
Očitavanje RTG snimka 20 KM
KONSULTATIVNA ANALIZA – mamografije i UZ dojki komparativni nalaz 50 KM
SEDIMENTACIJA 5
a) KKS ( kompletna krvna slika )   komplet a+b+c 10
b) DKS ( diferencijalna krvna slika )
c) TROMBOCITI
URIN 10
GLUKOZA 4
UREA 4
KREATININ 4
ACIDUM URIKUM ( URATI 4
HOLESTEROL 4
TRIGLICERIDI 4
HDL – Holesterol 4
LDL – Holesterol 4
BILIRUBIN ( ukupni) 4
BILIRUBIN ( direktni ) 4
BILIRUBIN ( indirektni ) 4
AST ( Transaminaze ) 4
ALT ( Transaminaze ) 4
GGT ( Gama – GT ) 4
ALKALNA FOSFATAZ 4
AMILAZA ( S ) 6
UKUPNI PROTEINI 5
ALBUMINI 5
GLOBULINI 5
NATRIJ 7
KALIJ 5
KALCIJ 5
KLORIDI 5
ŽELJEZO 5
UIBC 5
TIBC 5
BRIS GUŠE 15
BRIS NOSA 15
STOLICA NA PARAZITE 15
URINOKULTURA 20
KREATININ KLIRENS 10
PROTEINURIJA 10
RF ( reuma faktor ) 5
ASTO 5
CRP 5
PSA 20
HELIKOBAKTER PYLORI TEST 20
HBAg 20
HCAg 20
SPERMATOGRAM 35
HBA1C 15
JONOGRAM 20
T3, T4, TSH      ( hormoni štitne žlijezde ) 35
PROTEINOGRAM 15
LIPIDOGRAM 15
TUMOR MARKERI 30
Tumor markeri na prostatu ( ukupno pod a) i b) )
50
a)Total PSA- kvantitativni
b)FPSA
Tumor markeri za jajnike, dojku, probavni trakt
a)CA 125 30
b)CA 15-3 30
c)CA 19-9 30
d)CEA 30
HIV ( test na sidu ) 40
THC ( test na drogu ) 35
OKULTNI TEST 25
PSH (s) 25
LH (s) 22
ESTRADIOL (s) 25
PROGESTERON (s) 25
PROLAKTIN (s) 25
TESTOSTERON (s) 25
GRAV TEST 10
INR 10
 PV 10
 ALERGOTEST 80
 TBC 20
 Krvna grupa Rh FAKTOR 25
 BRUCELOZA 20
 ANTI TPO 30
 ANTI Tg 30
 BRIS OKA 20